Servicepunt Binnenlandse zaken

Centraal Service Punt Ministeries van Binnenlandse Zaken en koninkrijkrelaties en Justitie.


Gemeentehuis Groningen

Herinrichting Publiekshal en Hoorzittingzaal Gemeente Groningen


Rijksrecherche

Voor de Rijksrecherche is bestaand kantoor volledig getransformeerd naar eigentijdse kantoor beleving.


Opticien Rotterdam

Voor een opticien in Rotterdam is een volledig nieuwe winkel indeling met bijhorende kantoren en facilitaire ruimtes ontworpen.


Raad van de kinderbescherming

Een bestaand kantoorpand is gerevitaliseerd voor de Raad van de Kinderbescherming.


Studio Rotterdam

Voor een particuliere opdrachtgever is een studio van 22 m2 in de Suze van Groeneweg flat heringedeeld.


Nationaal Coördinatie Centrum

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken is Het Nationaal Coördinatie Centrum ontworpen.


Hotelkantoor Bleijenburg

Het hoogwaardige monumentale karakter mocht op geen enkele wijze aangetast worden.

Slechts op specifieke plekken was het mogelijk om te boren en elementen te bevestigen.


Bibliotheek en documentatie centrum Ministerie van Financiën

Voor het Ministerie van Financiën is in het hart van het gebouw een nieuwe bibliotheek met documentatie centrum ontworpen.


Toegangscontrole Systeem en Centrale meldkamer Ministerie van Financiën

Voor het Ministerie van Financiën is het volledige toegangscontrole systeem met beveiliging opnieuw ontworpen.


2023 Squizzo Architecten BV