PRIVACY & AVG 2023

Ons website adres is: https://www.squizzo.nl

Algemeen

Middels deze privacyverklaring informeert Squizzo Architecten BV over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn.
Hieronder vallen persoonsgegevens van alle relaties van Squizzo Architecten BV;
medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers, partners en bezoekers van onze website (https://www.squizzo.nl).

Beschrijving persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten bijvoorbeeld naam, e- mailadres, geboortedatum, foto’s e.d.
Als voornoemde gegevens naar een natuurlijk persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.

Squizzo Architecten BV

Squizzo Architecten BV hecht waarde aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van onze relaties. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende AVG-wetgeving verwerkt. Wilt u hierover contact opnemen met Squizzo Architecten BV, gebruik dan de contactpagina via deze website.

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen

Squizzo Architecten BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van directe of indirecte relaties. Zoals medewerkers, (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, samenwerkingspartners, website bezoekers.

Verwerkte persoonsgegevens categorieën zijn:

 • Persoonlijke data (bv naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
  Financiële data (bv salaris-, IBAN- en betaalgegevens)
  Opleidingen
  Project data (zoals contact en factuurgegevens)
  Website bezoek gegevens en (een) cookies ( Gravatar image )

Waartoe verwerken wij persoonsgegevens

Squizzo Architecten BV, verzamelt en verwerkt slechts persoonsgegevens welke nodig zijn voor de gestelde doeleinden zoals;

 • relaties gerelateerde dienstverlening
  facturering en betalingen administratie
  Informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten
  personeels acquisitie

 • Website bezoek data en Cookies

  De website van Squizzo Architecten BV slaat middels plugins enkele algemene bezoek data op (waaronder het tijdstip van bezoek en het IP-adres van uw computer).
  Deze gegevens worden verder niet gebruikt, als mogelijke leidraad bij ongewenste website inbreuk door derden. Squizzo Architecten BV anonimiseert deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens blijven van Squizzo Architecten BV en worden niet aan derden verstrekt.

Bewaartijd persoonsgegevens door Squizzo Architecten BV

Squizzo Architecten BV, bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de gestelde doeleinden.

Beleid Squizzo Architecten BV m.b.t beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen

Aan ons toevertrouwde persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor het gestelde doel.
Squizzo Architecten BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

De AVG biedt u verschillende rechten als het gaat om (uw) persoonsgegevens die Squizzo Architecten BV verwerkt:  

 • het recht van inzage
 • het recht van correctie
 • het recht van verwijdering
 • het recht om toestemming in te trekken
 • het recht van informatie

In alle gevallen van wettelijke voorschriften waarbij Squizzo Architecten BV gegevens moet bewaren, zullen uitsluitend de wettelijk vereiste gegevens bewaard blijven.

U heeft een vraag of klacht in verband met privacy

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u contact opnemen via e-mailadres: sq@squizzo.nl, of telefoon  [010] 44 43 42 0

Januari 2023   

2023 Squizzo Architecten BV