Het schitterende uitzicht over de stad Perth heeft geleid tot de wens van de opdrachtgever om alle woon- en slaapvertrekken aan de voorzijde van het huis te ontwerpen. Als concept is gekozen voor een waaiervormige structuur. Deze structuur biedt de mogelijkheid van een breed front en een smallere achterzijde. Hierdoor werd het mogelijk alle woon- en slaapvertrekken aan de voorzijde te situeren. Aan de achterzijde liggen alle overige functies zoals (bij)keuken, studeerkamer en badkamer. De hoofdopzet van de plattegrond bestaat uit 3 beuken. In de middelste beuk ligt de entree met de hal/vide en de keuken. Vanuit dit hart van het ontwerp heeft men contact, ook visueel, met alle overige vertrekken.

Door gebruik te maken van de hoogteverschillen van het kavel was het vrij eenvoudig, zonder veel uit te graven, een kelder te realiseren voor het parkeren

Als draagconstructie is gekozen voor dragende wanden die meelopen met de waaiervormige structuur. De wanden tussen de draagmuren bestaan uit concentrische cirkels. Dit geldt ook voor de voor– en achtergevel.

Om nog meer nadruk te leggen op het uitzicht is gekozen voor een open voorzijde en gesloten achterzijde. Dit is gerealiseerd door toepassing van een lichte aluminium pui met glas en aluminium sandwichpanelen aan de voorzijde in combinatie met betonstenen wanden, waarin kleine gaten zijn uitgespaard voor de ramen voor zij- en achtergevel . De uitzondering hierop is de pui op de eerste verdieping boven de keuken in de vide. Deze zorgt voor licht in het eerder genoemde hart en geeft een groot ruimtelijk gevoel wanneer men vanuit de entree de hal binnenkomt.

Voor het dak is gekozen voor een schuine kap per beuk. De nok loopt mee met de structuur. Door nu de hellingshoek constant te houden loopt de nok door de divergerende wanden naar voren toe omhoog. Onder de kap worden geen plafonds toegepast, maar zijn de dakvlakken in het zicht gelaten. Hierdoor wordt de openheid verder geaccentueerd doordat de ruimte zowel in breedte als in hoogte groter wordt in de richting van Perth.


2023 Squizzo Architecten BV