Centraal Service Punt Ministeries van Binnenlandse Zaken en koninkrijkrelaties en Justitie.

Voor de beide departementen is een servicepunt ontworpen wat de samenwerking tussen de beide departementen bevorderd.


2023 Squizzo Architecten BV