Servicepunt Binnenlandse zaken

Centraal Service Punt Ministeries van Binnenlandse Zaken en koninkrijkrelaties en Justitie.


Netwerk VSP

Kantoor met Bedrijfshal Netwerk VSP, Bergschenhoek


Rijksrecherche

Voor de Rijksrecherche is bestaand kantoor volledig getransformeerd naar eigentijdse kantoor beleving.


Gemeentehuis Groningen

Herinrichting Publiekshal en Hoorzittingzaal Gemeente Groningen

De publiekshal vormt het primaire administratieve contact tussen de Gemeente en burger, terwijl de Gemeentelijke Informatie steeds meer via Internet en het E-loket wordt gecommuniceerd.


Diverse kantines met bedrijfskeukens

Rijksrecherche, VROM, Netwerk VSP


Raad van de kinderbescherming

Een bestaand kantoorpand is gerevitaliseerd voor de Raad van de Kinderbescherming.

Uitgangspunten waren een vriendelijke, ontspannende en transparante omgeving, waarbij de veiligheid gegarandeerd werd.


Kantoor Mudde Bouw

Voor het bedrijf Mudde Bouw is in een standaard bedrijfspand een eigentijd kantoor ontworpen.

Het belangrijkste uitganspunt was dat het ontwerp moest laten zien welke kwaliteit het aannemingsbedrijf levert.


Ontwerp bedrijfspand Fikzo te Lekkerkerk

Ontwerp bedrijfspand Fikzo te Lekkerkerk.


Gamma bouwmarkt

Voor van Neerbosbouwmarkten is de Gamma bouwmarkt te Emmeloord ontworpen.


Nationaal Coördinatie Centrum

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken is Het Nationaal Coördinatie Centrum ontworpen.


Kantoor met bedrijfsruimte

Voor een aannemersbedrijf is een kantoor met bedrijfsruimte ontworpen.

In 1e instantie wilde de opdrachtgever een standaard bedrijfsloods.


Hotelkantoor Bleijenburg

Het hoogwaardige monumentale karakter mocht op geen enkele wijze aangetast worden.

Slechts op specifieke plekken was het mogelijk om te boren en elementen te bevestigen.


Bibliotheek en documentatie centrum Ministerie van Financiën

Voor het Ministerie van Financiën is in het hart van het gebouw een nieuwe bibliotheek met documentatie centrum ontworpen.


Toegangscontrole Systeem en Centrale meldkamer Ministerie van Financiën

Voor het Ministerie van Financiën is het volledige toegangscontrole systeem met beveiliging opnieuw ontworpen.

Hiervoor zijn alle entrees en beveiligschillen voorzien van nieuwe toegangen en doorgangen.

2023 Squizzo Architecten BV